Kategoria: praca województwo łódzkie

 • Skierniewice

  Skierniewice

  Skierniewice są jednym z najważniejszych ośrodków miejskich województwa łódzkiego. Miasto położone jest w północno-zachodniej części województwa, w dorzeczu Wisły, na Nizinie Środkowomazowieckiej. Skierniewice są miastem na prawach powiatu oraz siedzibą powiatu skierniewickiego. Zajmują powierzchnię 34,4 km2, a liczba mieszkańców miasta wynosi blisko 49 tysięcy osób. Co ważne, powiat skierniewicki jest regionem województwa śląskiego wyróżniającym się […]

 • Opoczno

  Opoczno

  Powiat opoczyński, z siedzibą w mieście Opocznie należy do powiatów województwa łódzkiego charakteryzujących się jedną z największych stóp bezrobocia w regionie. Według danych przedstawionych przez GUS, w styczniu 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 5,8 tysięcy bezrobotnych, co stanowi 18% wszystkich zdolnych do pracy osób w regionie. Wartość ta jest wyższa niż średnia w […]

 • Wieluń

  Wieluń

  Wieluń jest miastem powiatowym położonym w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Od Łodzi oddalony jest o ok. 100 km w linii prostej. Miasto zajmuje powierzchnię 17 km2, a liczba jego ludności wynosi nieco ponad 24 tysiące. Wieluń jest siedzibą powiatu wieluńskiego. Pod względem poziomu bezrobocia powiat wieluński może pochwalić się stopą bezrobocia niższą od stopy bezrobocia […]

 • Łódź

  Łódź

  Łódź jest największym i najważniejszym ośrodkiem miejskim województwa łódzkiego, położonym w jego środkowej części. O ważnej roli miasta świadczy choćby fakt, że Łódź stanowi siedzibę władz wojewódzkich oraz główny ośrodek edukacyjny, kulturalny i naukowy w regionie. Łódź jest trzecim miastem w kraju pod względem liczby ludności (722 tysiące osób) i czwartym pod względem powierzchni (293,2 […]

 • Zgierz

  Zgierz

  Zgierz jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu zgierskiego, bezpośrednio graniczącym z Łodzią od strony południowej. Miasto położone jest nad rzeką Bzurą w aglomeracji łódzkiej. Populacja miasta wynosi 58 tysięcy osób, a jego powierzchnia to 42,3 km2. Powierzchnia miasta w 42% składa się z użytków rolnych, w 17% – z użytków leśnych. Wydawać by się mogło, że […]

 • Radomsko

  Radomsko

  Miasto Radomsko znajduje się w pierwszej dziesiątce największych miast województwa łódzkiego. Położone jest 80 km na południe od centrum Łodzi, na Wyżynie Przedborskiej, nad rzeką Radomką. Radomsko jest siedzibą powiatu radomszczańskiego, zajmuje powierzchnię 51,43 km² i zamieszkałe jest przez 48 tysięcy osób. Według danych GUS ze stycznia 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 8 […]

 • Łęczyca

  Łęczyca

  Poszukiwania zatrudnienia na terenie Łęczycy i powiatu łęczyckiego należy rozpocząć od przejrzenia ofert pracy zamieszczanych w lokalnej prasie, publikowanych na Praca Łęczyca oraz dostępnych w łęczyckim urzędzie pracy. Najwięcej ofert zatrudnienia w Łęczycy dotyczy stanowisk związanych z handlem i usługami, w mniejszym stopniu z przemysłem. Na brak ofert na pewno nie mogą narzekać sprzątaczki, sprzedawcy, […]

 • Piotrków Trybunalski

  Piotrków Trybunalski

  Piotrków Trybunalski jest jednym z trzech miast na prawach powiatu w województwie łódzkim i jednocześnie siedzibą powiatu piotrkowskiego. Jako drugie pod względem liczby ludności największe miasto województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski stanowi cel migracji zawodowej wielu mieszkańców województwa. Nic w tym dziwnego, skoro oferty pracy dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic skierowane są zarówno do przedstawicieli […]

 • Tomaszów Mazowiecki

  Tomaszów Mazowiecki

  Tomaszów Mazowiecki jest czwartym pod względem liczby ludności i szóstym pod względem wielkości miastem województwa łódzkiego. Według danych z 30 czerwca 2010 r. miasto liczyło 65,3 tysiąca mieszkańców, a jego powierzchnia wynosiła 41,3 km2. Co ciekawe, miasto położone jest w dwóch regionach kulturowo historycznych: na Mazowszu i w Małopolsce. Granicę tych regionów stanowi przepływająca przez […]

 • Łask

  Łask

  Osoby poszukujące zatrudnienia w powiecie łaskim powinny uzbroić się cierpliwość, ponieważ region ten cechuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w całym województwie. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych wśród osób aktywnych ekonomicznie wynosił aż 19%, co stawia region łaski na trzecim miejscu wśród powiatów z najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych. Pod tym względem powiat […]