Praca: Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 90321

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren-województwo łódzkie, działania pod presją czasu, kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

Zakres zadań

 • Przeprowadza terenowe lustracje, oględziny zabytków archeologicznych w tym kontroluje aktualny stan ich zachowania, dokonuje rozpoznania sposobu użytkowania i eksploatacji obszarów, na których się znajdują, dokonuje kontroli przeprowadzanych prac archeologicznych i wykopaliskowych
 • Przygotowuje pozwolenia na prowadzenie badań, kontroluje ich wykonanie, przyjmuje i opiniuje dokumentację z prac, opracowuje wytyczne, opinie konserwatorskie
 • Współpracuje przy opracowywaniu wniosków i uzgodnień do studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i planów zagospodarowania przestrzennego gmin pod katem zapisów archeologicznych dla obszarów miasta Łodzi i obszarów nadzorowanych
 • Przygotowuje, kompletuje materiały dotyczące wpisów do rejestru zabytków archeologicznych
 • Koordynuje konserwatorskie prace interwencyjne, ratownicze
 • Prowadzi i archiwizuje dokumentację dotyczącą zabytków archeologicznych w tym prowadzi ewidencję wraz z weryfikacją stanowisk archeologicznych
 • Opiniuje formy ochrony zabytków archeologicznych
 • Prowadzi i przygotowuje korespondencję i sprawozdawczość w zakresie spraw objętych zakresem czynności
 • Upowszechnia wiedzę o zabytkach
 • Digitalizuje zbiory danych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe archeologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków,kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • sumienność
 • biegła umiejętność obslugi komputera MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat."B"
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa jak również związana z wyjazdami w teren,działania pod presją czasu,kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych,...

 • Dodane: 2022-01-05