Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Bełchatów
Ogłoszenie o naborze Nr 85791

Warunki pracy

Praca w terenie i biurowa, praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • 1. Wykonywanie zadań w zakresie kontroli - cross compliance (CC)
 • 2. Kontrola rejestracji i identyfikacji zwierząt (IRZ) w ramach - cross compliance (CC)
 • 3. Kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowanie o przeprowadzonych kontrolach
 • 4. Nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się:
 • a) zarobkowym przewozem zwierząt
 • b) organizowaniem targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt
 • c) prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierząt
 • d) prowadzeniem punktu kopulacyjnego
 • e) chowu lub hodowli zwierząt akwakultury
 • f) prowadzeniem schronisk dla zwierząt
 • 5. Nadzór nad podmiotami prowadzącymi gospodarkę pasieczną
 • 6. Nadzór nad handlem, importem i eksportem zwierząt
 • 7. Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów
 • 8. Prowadzenie szczegółowej dokumentacji z wykonywanych zadań, w tym sporządzanie sprawozdań w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo krajowe, a także prawo UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie Pakietu OFFICE, poczty internetowej, internetu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • kultura pracy i kultura osobista
 • staranność
 • rzetelność
APLIKUJ TERAZ