Praca: Kierownik Działu Technicznego


Ogłoszenie numer: 6856014, z dnia 2022-04-28

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Działu Technicznego

Miejsce pracy: Bełchatów, św. Barbary 4

 

Opis stanowiska

 • Koordynowanie działań realizowanych przez pracowników w dziale technicznym,

 • Nadzorowanie opracowania i weryfikacja dokumentacji projektowych, przetargowych i zleceń w zakresie robót związanych z inwestycjami, remontami i utrzymaniem obiektów będących w zasobach spółdzielni,

 • Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji oraz przeglądów stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy Prawo Budowlane.

Wymagania

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • Wykształcenie średnie lub wyższe budowlane, techniczne,
 • 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
Mile widziane:
 • Zdolność do pracy na wysokości,
 • Uprawnienia budowlane, konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, itp.,
 • Umiejętność kosztorysowania,
 • Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem nieruchomości w spółdzielczości i wspólnotach mieszkaniowych,
 • Znajomość zagadnień technicznych i prawnych z zakresu działania spółdzielni mieszkaniowych,
 • Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność, umiejętność pracy w zespole, uczciwość.

Oferujemy

 • Interesującą pracę w wykwalifikowanym zespole,
 • Możliwość uzyskania atrakcyjnego wynagrodzenia,
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Świadczenia socjalne.
Ofertę zawierającą:
 • Podanie o pracę i CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, zdobyte kwalifikacje,
 • Kserokopie świadectw pracy,
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • Oświadczenie o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.”
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ