Praca: Księgowy


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
Ogłoszenie o naborze Nr 116486

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,  praca pod presją czasu;

 •  praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;

 • praca przeważnie siedząca;

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na IV piętrze w budynku sześciopiętrowym,

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz w windę,

 • w budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  

Zakres zadań

 • Księguje operacje finansowe (przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty) na kontach szczegółowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej z tytułu rozliczeń podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych.
 • Dokonuje dyspozycji zwrotów nadpłat lub ich zaliczenia na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych w celu zapewnienia terminowej i zgodnej z przepisami prawa ich realizacji.
 • Sporządza postanowienia w zakresie: rozliczania wpłat dokonanych po terminie płatności, zaliczania nadpłat na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych zgodnie z wnioskiem podatnika lub z urzędu w celu wygaszania zobowiązań.
 • Analizuje stan nadpłat figurujących na kontach szczegółowych w celu podjęcia działań w kierunku ich likwidacji w tym pod katem ustalenia terminu wygaśnięcia prawa do zwrotu, nadpłaty.
 • Obsługuje zajęcia wierzytelności dokonywane przez organy egzekucyjne w celu ustalenia ich skuteczności i właściwego rozliczenia.
 • Udziela odpowiedzi na podania podatników, płatników, organów podatkowych oraz innych podmiotów i instytucji w sprawach należących do właściwości komórki rachunkowości.
 • Rejestruje w systemie informatycznym informacje dotyczące realizacji podań wpływających i wychodzących dotyczących prowadzonej sprawy w celu bieżącego monitorowania terminów ich załatwienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego, ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości.
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ