Młodszy specjalista


2023-11-09


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi


Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 129836

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (państwowe jednostki budżetowe, gminy województwa łódzkiego)


Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie kontakty telefoniczne z jednostkami samorządu terytorialnego, celem prowadzenia uzgodnień roboczych. Wymagana jest umiejętność konsultacji kwestii drażliwych


kilka razy w miesiącu: Kontakty telefoniczne z ministerstwem właściwym ds. infrastruktury celem pozyskania informacji dotyczących środków


kilka razy w roku: Najwyższa Izby Kontroli w celu udzielenia informacji w zakresie przepływów finansowych oraz w zakresie skomplikowanych zagadnień finansowych


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 

Zakres zadań

 • obsługa finansowo-księgowa państwowych funduszy celowych RFRD oraz FRPAoCUP w zakresie dokonywania wydatków na rzecz zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • przyjmowanie i analizowanie dokumentów oraz dowodów księgowych dotyczących uruchomienia środków RFRD oraz FRPAoCUP, w tym przeprowadzanie weryfikacji finansowej zapotrzebowań finansowych sporządzanych przez komórki merytoryczne ŁUW w Łodzi
 • wykonywanie czynności związanych z uruchamianiem środków: RFRD oraz FRPAoCUP poprzez obsługę systemu bankowości elektronicznej BGK 24 oraz „NBE” (w tym: aplikacji drogi awaryjnej „DRAW”) oraz obsługę systemu finansowo – księgowego FK
 • weryfikacja sporządzanych przez Wydział Rolnictwa i Transportu: - informacji i rozliczeń przekazywanych do dysponenta RFRD dotyczących wydatkowania środków tj. kwartalnych rozliczeń środków RFRD oraz informacji o zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego umowach, - danych finansowych ujętych w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań Wojewody Łódzkiego w ramach FRPAoCUP w zakresie zgodności z ewidencją księgową dysponenta części
 • obsługa: systemu bankowości elektronicznej: NBE (w tym aplikacji drogi awaryjnej „DRAW”), BGK24, BGK Zlecenia, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,  systemu finansowo księgowego FK, aplikacji Statystyka
 • prowadzenie korespondencji w zakresie obsługi państwowych funduszy celowych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy
 • przyjmowanie i analizowanie dokumentów dowodów księgowych w tym: weryfikowanie zapotrzebowań finansowych dotyczących uruchamiania: dotacji celowych, środków: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy oraz sporządzanie zleceń płatniczych
 • przygotowywanie wniosków o wyrażenie zgody na przesunięcie środków oraz sporządzanie planów finansowych do rachunku bankowego w ramach: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • biegła obsługa arkusza kalkulacyjnego oraz edytora tekstu znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej i finansowej oraz klasyfikacji budżetowej konieczna jest umiejętność: analitycznego myślenia, prognozowania, rozwiązywania problemów, szybkiego reagowania na czynniki ryzyka, stosowania prawa w praktyce, pracy w zespole, odporność na czynniki stresogenne, redagowania pism, motywowania pracowników do efektywnego wykonywania zadań, wymagana jest wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność reprezentowania pracodawcy na zewnątrz

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Specjalista

2023-12-03

Firma: Komenda Miejska Policji w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze - obecność windy. Zakres zadań...

Więcej

Młodszy specjalista

2023-12-01

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

Więcej

Legalizator

2023-11-30

Firma: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy -praca przy komputerze, -delegacje służbowe Zakres zadań przeprowadza legalizacje instalacji pomiarowych realizuje zadania techniczno-administarcyjne związane z realizacją w/w...

Więcej