Praca: Młodszy specjalista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 100228

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, urzędy centralne.


Praca w terenie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, stres związany z pracą  tzw. trudnym klientem, praca pod presją czasu.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień, w zakresie nabywania przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
 • gromadzenie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu w celu przygotowania decyzji administracyjnej
 • ocenianie zgromadzonego materiału w sprawie i na tej podstawie przygotowywanie zlecenia wykonania map lub opracowań geodezyjnych oraz ocenianie prawidłowości ich wykonania
 • gromadzenie dokumentacji, działając na wniosek lub z urzędu, w celu umożliwienia weryfikacji decyzji przez właściwy organ w trybach nadzwyczajnych
 • badanie odwołania od decyzji w celu zastosowania samokontroli albo przesłania do organu II instancji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • umiejętność pracy w zespole
 • myślenie analityczne
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

  łódzkie / Łódź
  • Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne,...

  • Dodane: 2022-06-24

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  łódzkie / Łódź
  • Warunki pracy Czynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, stres związany w terminowością sporządzania...

  • Dodane: 2022-06-24

  Komenda Miejska Policji w Łodzi

  łódzkie / Łódź
  • Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym drugim piętrze budynku - brak windy. Zakres zadań reprezentuje Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi w kontaktach z samorządem...

  • Dodane: 2022-06-16

  Kuratorium Oświaty w Łodzi

  łódzkie / Sieradz
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - elementem...

  • Dodane: 2022-06-10