Praca: Młodszy specjalista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 100275

Warunki pracy

Praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, stres związany z pracą z trudnym klientem. Niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: kontakty z klientami urzędu w ramach uzupełniania materiału dowodowego lub informowania o przebiegu postępowania


kilka razy w tygodniu: kontakty z innymi urzędami w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań


kilka razy w miesiącu: kontakty z organami naczelnymi w ramach prowadzonych postępowań


kilka razy w roku: kontakty z sądami administracyjnymi w ramach prowadzonych postępowań.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w celu rozpatrzenia wniosków w zakresie podpadania nieruchomości pod przepisy o przeprowadzeniu reformy rolnej
 • rozpatrywanie i przygotowywanie wniosków do Wojewody w sprawach zwiększenia dotacji do starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami
 • opracowywanie projektu budżetu wojewódzkiego w części dotyczącej zagadnień gospodarki nieruchomościami
 • monitorowanie wykonania budżetu wojewódzkiego w części dotyczącej zagadnień gospodarki nieruchomościami
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania planów wydatków z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • prowadzenie spraw i opracowywanie projektów zarządzeń wojewody w celu rozpatrzenia wniosków dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz prowadzenie spraw w zakresie nieruchomości przekazywanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości
 • prowadzenie postępowania administracyjne w I instancji w celu rozpatrzenia wniosków w zakresie weryfikacji ostatecznych decyzji o przekazaniu nieruchomości Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustanawiania i wygaszania prawa trwałego zarządu wobec nieruchomości przeznaczonych na pasy dróg krajowych, wojewódzkich, linie kolejowe, budowle przeciwpowodziowe oraz lotniska użytku publicznego
 • prowadzenie postępowań w zakresie udostępniania informacji publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego
 • samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia prawnicze lub administracyjne
 • przeszkolenie z ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej
 • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość zasad obsługi klienta
 • praca/staż w obszarze gospodarki nieruchomościami
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne,...

 • Dodane: 2022-06-24

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Czynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, stres związany w terminowością sporządzania...

 • Dodane: 2022-06-24

Komenda Miejska Policji w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym drugim piętrze budynku - brak windy. Zakres zadań reprezentuje Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi w kontaktach z samorządem...

 • Dodane: 2022-06-16

Kuratorium Oświaty w Łodzi

łódzkie / Sieradz
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - elementem...

 • Dodane: 2022-06-10