Praca: Młodszy / Starszy Specjalista ds. Regulacji Stanów Prawnych Infrastruktury


„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym

udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą

wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o. o.

 

Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego.

Młodszy / Starszy Specjalista ds. Regulacji Stanów Prawnych Infrastruktury
Miejsce pracy: Łódź

 

Wymiar etatu: pełen etat
 
Miejsce wykonywania pracy: „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.
 
Główne zadania na stanowisku:
 • Prowadzenie postępowań związanych z regulacją stanów prawnych infrastruktury na gruntach osób trzecich, w tym badanie stanu prawnego nieruchomości oraz statusu prawnego urządzeń.
 • Udział i prowadzenie negocjacji ws. uregulowania stanu prawnego posadowienia infrastruktury przesyłowej.
 • Przygotowywanie projektów umów w ramach pracy Biura, w tym określających warunki ustanowienia służebności przesyłu, a po ich zawarciu przez strony, przygotowywanie dokumentów do aktów notarialnych obejmujących umowy ostateczne.
 • Analiza ryzyka finansowego w zakresie wysokości wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu w oparciu o metodologię wykorzystywaną przy sporządzaniu operatów szacunkowych, a także analiza operatów szacunkowych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • Posiadanie wykształcenia wyższego.
 • Znajomość przepisów ustaw: kodeks cywilny, o księgach wieczystych i hipotece, o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Znajomość metod wyceny nieruchomości.
 • Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.

 

Mile widziane:
 • studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości,
 • obsługa / znajomość programów komputerowych AUTO-CAD, Q-GIS,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę w stałych godzinach (w trybie jednozmianowym).
 • System premiowy.
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (bilety do kina/ karnety sportowe, dofinansowanie do wypoczynku).
 • Możliwość kreowania rzeczywistości wewnątrz Spółki i wdrażania w życie najlepszych pomysłów.
Wymagane dokumenty:
 • Życiorys i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź) moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ....................................................................... .

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

................................................

(data i podpis kandydata do pracy)

 

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje, ukończone kursy itp.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/mlodszy-starszy-specjalista-ds-regulacji-stanow-prawnych-infrastruktury_2090723.html
APLIKUJ TERAZ