Referent


2023-08-25


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi


Sieradz

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Sieradz
Ogłoszenie o naborze Nr 126051

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu  na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego oraz praca w terenie,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, laptop, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku dwupiętrowym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – brak windy,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w prowadzonych kontrolach celno – skarbowych, postępowaniach kontrolnych i postępowaniach podatkowych z zakresu prawa podatkowego, w tym analizuje dokumentację podatkową oraz materiały pochodzące z innych urzędów i instytucji. W ramach czynności proceduralnych uczestniczy w gromadzeniu materiałów dowodowych, przesłuchaniach strony kontrolowanej i świadków, w zasięganiu opinii biegłych, dokonywaniu oględzin i przeszukań lokali, zarządzaniu przeprowadzenia spisu z natury, dokonywaniu zabezpieczania zebranych dowodów,
 • Przygotowuje projekty pism procesowych w toku kontroli celno – skarbowych o niewielkim stopniu złożoności, postępowań kontrolnych i postępowań podatkowych,
 • Uczestniczy w pracach związanych z działaniami celowych zespołów zadaniowych powoływanych spośród pracowników i funkcjonariuszy ŁUCS, a także z udziałem przedstawicieli instytucji i organów zewnętrznych, w szczególności innych organów KAS i organów ścigania,
 • Asystuje w czynnościach postępowania przygotowawczego wspierając pracę komórki dochodzeniowo-śledczej, w tym uczestniczy w akcjach realizowanych w ramach postępowania przygotowawczego we współdziałaniu z innymi komórkami ŁUCS, w szczególności z Pionu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej,
 • Wykonuje inne doraźne zadania zlecone przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość procedury kontroli celno – skarbowej i postępowania podatkowego.
 • Podstawowa znajomość przepisów materialnego prawa podatkowego.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Skuteczna komunikacja ustna i pisemna.
 • Terminowość, rzetelność, dokładność, samodzielność.
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości.
 • Obsługa aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów obsługiwanych na stanowisku pracy.

Powiązane

Podobne ogłoszenia: