barometr zawodów łódzkie

Do zawodów deficytowych w województwie łódzkim obecne zaliczają się fryzjerzy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, magazynierzy, spawacze, ślusarze i operatorzy sprzętu do robót ziemnych. Poza fachowcami pracodawcy rozglądają się za kucharzami, pielęgniarkami i położnymi. Braki kadrowe można dostrzec także w sektorze transportowym, gdzie brakuje kierowców ciągników siodłowych i samochodów ciężarowych.

W całym kraju zauważalny jest deficyt fachowców, wynikający z wielu czynników takich jak m.in. zmiany demograficzne w społeczeństwie, niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i wiele innych. Oczywiście nie tylko praca fizyczna może dać gwarancję zatrudnienia. Firmy z województwa łódzkiego chętnie rekrutują handlowców i sprzedawców, a oferty pracy znajdą się także dla pracowników branży finansowej, w tym księgowych. W dużych miastach takich jak Łódź docenia się także pracowników z doświadczeniem w sektorze IT. Pracodawcy poszukują więc specjalistów do spraw wsparcia IT, programistów, grafików komputerowych, testerów systemów teleinformatycznych, oraz projektantów i administratorów baz danych. Nowoczesne technologie wchodzą do każdej sfery życia i dlatego też szanse na dobrą pracę mają poza tym osoby związane zawodowo z automatyką czy elektroniką.

Spadek bezrobocia sprawił, że wielu przedsiębiorców ma trudności z pozyskiwaniem pracowników. Coraz więcej mówi się w łódzkim o rynku pracownika, a braki kadrowe mogą hamować rozwój gospodarczy. W najcięższej sytuacji są firmy działające w takich sektorach jak handel, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. Wiele miejsc pracy generuje naprawa pojazdów i działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią.

Przemiany demograficzne, a także brak ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami skutkuje tym, że na produkcji czy w transporcie zatrudnia się coraz częściej przybyszy ze Wschodu. Tymczasem polscy fachowcy wolą pracować na budowach czy za kółkiem poza granicami kraju. Przedsiębiorcy z łódzkiego narzekają też na dużą rotację pracowników.

Programy aktywizacyjne prowadzone przez urzędy pracy na terenie województwa łódzkiego są pomocne w uzupełnianiu braków kadrowych. Bezrobotni mogą korzystać z oferty szkoleń, staży i kursów, a także z bonów na zasiedlenie.