Łódzki rynek pracy można określić jako umiarkowanie chłonny. Podobnie jak w przypadku innych województw w kraju, zapotrzebowanie na przedstawicieli danych zawodów w obrębie województwa łódzkiego rozkłada się różnorodnie i zależy od poziomu rozwoju gospodarczego danego regionu województwa oraz głównych sektorów gospodarczych w nim się rozwijających.  Analizując dane podażowe i popytowe rynku pracy w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego, zauważyć można ogólne tendencje w zapotrzebowaniu na konkretne grupy zawodowe.

Zawodem, który bije wszelkie rekordy popularności jest przedstawiciel handlowy – niemal 10% wszystkich analizowanych ofert dotyczyło tego właśnie zawodu. Zawody zajmujące kolejne pozycje w rankingu mają już znacznie mniejszą popularność. I tak, co najmniej 2% wszystkich ofert stanowiły oferty skierowane do szwaczek, kierowców samochodów ciężarowych, specjalistów do spraw sprzedaży, księgowych, programistów aplikacji oraz doradców klienta. Kolejne zawody w hierarchii popularności mierzonej odsetkiem ofert, to: konsultanci/agenci sprzedaży bezpośredniej, kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania, pracownicy obsługi biurowej, przedstawiciele medyczni, konsultanci do spraw systemów teleinformatycznych, sprzedawcy w branży przemysłowej oraz doradcy finansowi.

Analiza zapotrzebowania na pracowników na poziomie dużych grup zawodowych wykazała, że najbardziej poszukiwanymi pracownikami są specjaliści, do których skierowanych było 26% wszystkich ofert zatrudnienia. Stosunkowo dużą grupę stanowili też pracownicy usług i sprzedawcy (14%) oraz robotnicy przemysłowi (12%).

Ponadto, na podstawie analizy zapotrzebowania na określone typy pracowników zauważyć można, że obecnie najbardziej poszukiwanymi pracownikami są ci należący do grupy średniego personelu do spraw biznesu i administracji (16%), specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania (12,6%) oraz sprzedawcy i pokrewni (9,5%). Stosunkowo duże znaczenie mają też specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych (6,8%) i specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych (4,6%).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *