praca w województwie łódzkim

Praca
łódzkie

 
Najwięcej podmiotów gospodarczych w województwie łódzkim działa w handlu, przemyśle oraz w budownictwie, a ich aktywność jest najwyższa w rejonie metropolii łódzkiej.
W ostatnich latach obserwuje się spadek liczby bezrobotnych oraz wzrost wynagrodzeń.