Praca: Cloud .NET Developer


Cloud .NET Developer
[online recruitment]
Location: woj. łódzkie
Reference number: VR-59977
Project Description:

About this position:

As a Software Engineer in Cloud Services team, you will be responsible for the design and development of a live streaming IoT application developed and intended to be deployed on a cloud platform. You will implement proof of concepts, build features, deploy systems, and be responsible for the end-to-end execution of projects. You will partner with stakeholders from product management, architecture and other engineering teams across many functions within a Team and external implementation partners. You will be expected to have demonstrated success in software project delivery and experience in developing applications using a variety of tools, languages, frameworks and technologies.

Responsibilities
 • Participate in requirements backlog refinement including gap analysis and task estimation.
 • Participate in technical architecture and design discussions with both internal and external engineering teams.
 • Work with a Scrum Team to estimate the tasks and assist with planning sprints.
 • Develop or modify code to implement the product features using the technology stack best suited for the architecture.
 • Implement test driven development methodology to develop unit, integration, functional and performance test cases along with application deliverables.
 • Collaborate with external partners to develop applications that meet the defined product requirements
 • Work with business users and end to end validation teams to develop an acceptance test plan that ensures that the product meets customer requirements and expectations.
 • Maintain regular written communication on project and task status with team manager, project management, and executive management
 • Troubleshoot production application software problems.
 • Modify existing software to correct errors, adapt to new hardware, and/or improve performance.
 • Work with the development team to review pull requests and contribute to the improvement of coding practices.
 • Participate in and contribute to all sprint ceremonies to help the team improve sprint delivery.
 • Stay current in the latest and emerging software tools and technologies.
Skills
 • Bachelors degree in Computer science, Computer Engineering, or related degree programs.
 • 3+ years of professional experience in design, development, and support of.Net backend applications.
 • Practical experience with .Net 3.1, OOP, functional programming and design patterns.
 • Experience with PaaS centric architectures on Azure using components like Cosmos, Azure Data Lake Store, , Service Fabric, Service Bus, KeyVaults, Event Hubs, Event Grids, Data Lake, Kusto (Data Explorer), DataBricks, and Synapse.
 • Experience with development and deployment of Microservices on cloud platforms (Azure, AWS, GCP).
 • Experience with OAuth2.
 • Experience writing unit, integration and performance test cases.
 • Strong debugging skills, code optimization, and performance tuning.
 • Hands on experience with SQL databases (e.g. Azure SQL Database).
 • Experience with Git and build tools
 • Experienced in Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) methodologies
 • Strong communication and documentation skills.
 • Passionate about technology, software, and data.
 • Have the ability to work under pressure with strict timelines.
Our offer
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Please send your CV with consent for processing your personal data for recruitment purposes using the below button
APPLY
Informujemy, że administratorem danych jest Luxoft z siedzibą w Krakowie, ul. Bora Komorowskiego(dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

łódzkie / Koluszki
 • Prowadzenie i kontrola procesu produkcyjnego w powierzonym obszarze,Bieżąca obsługa maszyn i urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy oraz ich konserwacja i kontrola stanu...

 • Dodane: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie

łódzkie / Skierniewice
 • 3 lata Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Język: ukraiński, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły

 • Dodane: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

łódzkie / Łódź
 • Ustawianie maszyn i wgrywanie receptury; przeprowadzanie kontroli jakości woreczków na taśmie; przeprowadzanie testów woreczków na testerze znajdującym się przy maszynie; zapisywanie wyników...

 • Dodane: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • - obsługa maszyn i urządzeń - produkcja półfabrykantów zgodna z dokumentacją techniczną- kontrola wzorcowa komponentów i materiałów- pracodawca oferuje również kartę Multisport oraz...

 • Dodane: wczoraj