Praca: Doradca Klienta / Lider


Sieć franczyzowa Getin Banku zajmuje ważne miejsce w strategii Getin Noble Banku. Dzięki współpracy
z Franczyzobiorcami wciąż rośnie liczba Klientów korzystających z produktów i usług Banku. Naszym celem jest dotarcie do osób w całym kraju, dlatego nieustannie pracujemy nad rozwojem sieci franczyzowej. Partner Getin Banku w związku z projektem rozwoju sieci placówek franczyzowych poszukuje do współpracy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

Doradca Klienta / Lider
Miejsce pracy: Skierniewice
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • aktywne i efektywne pozyskiwanie Klientów Indywidualnych,
 • analizę potrzeb Klienta oraz doradztwo w zakresie oferowanych usług i produktów bankowych,
 • budowanie długofalowej współpracy i dobrych relacji z Klientami,
 • dbałość o standardy obsługi klienta oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku.
Oczekiwania:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • komunikatywności, umiejętności pracy w zespole oraz silnej motywacji do działania,
 • nie wymagamy doświadczenia w finansach a znajomość produktów bankowości detalicznej będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • atrakcyjny system premiowy,
 • pakiet szkoleń rozwijających kompetencje,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan / Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [DO UZUPEŁNIENIA] z siedzibą w [DO UZUPEŁNIENIA]zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać [DO UZUPEŁNIENIA]na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [DO UZUPEŁNIENIA] z siedzibą w [DO UZUPEŁNIENIA]zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać [DO UZUPEŁNIENIA]na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest [DO UZUPEŁNIENIA] z siedzibą w [DO UZUPEŁNIENIA].
Kontakt: telefon: [DO UZUPEŁNIENIA], formularz kontaktowy: [DO UZUPEŁNIENIA].
Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są:–– w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celuprzeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z którychwynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
–– w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanychprzez Pana / Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być:
–– podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: medycyny pracy i placówki współpracujące.

Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane:
–– do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan / Pani do pracy u Pracodawcy,jeśli nie wyraził Pan / Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji.
–– do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan / Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:
–– przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych(art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
–– przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
–– podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji,
–– Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: e-mail: [DO UZUPEŁNIENIA], formularz kontaktowy na stronie: [DO UZUPEŁNIENIA].
APLIKUJ TERAZ