Praca: Dyspozytor Zasilania w Sieciach AC/DC


Spółka PKP Energetyka S.A. działa na polskim rynku od 2001 roku. Profilem naszej działalności jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, sprzedaż gazu i paliw płynnych oraz świadczenie usług elektroenergetycznych.

Dyspozytor Zasilania w Sieciach AC/DC
Miejsce pracy: Łódź
Dołączysz do zespołu w którym będziesz odpowiadać za:
 • Prowadzenie ruchu i bieżący nadzór urządzeń w sieciach elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych
 • Dokonywanie operacji i wydawanie poleceń łączeniowych w urządzeniach sieci dystrybucyjnej i sieci elektrotrakcyjnej
 • Koordynowanie prac realizowanych przez wykonawców na elementach sieci elektrotrakcyjnej oraz sieci elektroenergetycznej
 • Nadzór nad likwidacją awarii oraz stanów zakłóceniowych
 • Współpracę podczas utrzymania i  likwidacji zaistniałych awarii i stanów zakłóceniowych ze służbami PKP Energetyka i firmami zewnętrznymi
 • Wydawanie pisemnych poleceń awaryjnego wykonania prac
Nasz Skład potrzebuje Cię jeśli masz: 
 • Wykształcenie techniczne (mile widziane kierunki: elektrotechnika, energetyka, elektronika, mechatronika itp.)
 • Chęć do nauki - zapewniamy kompleksowe szkolenia
 • Zdolność do szybkiego i samodzielnego podejmowania kluczowych decyzji
 • Umiejętność prowadzenia efektywnych rozmów
 • Odpowiedzialność, dobrą organizację pracy, precyzję i sumienność
 • Gotowość do pracy z trybie zmianowym 12 godzinnym
Mile widziane:
 • Aktualne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku Eksploatacji i Dozoru
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • Doświadczenie związane z pracą na sieci energetycznej lub trakcyjnej,
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w energetyce
Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Zniżki na przejazdy PKP
 • Dofinansowanie wczasów, biletów na wydarzenia kulturalne, karty sportowe
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dodatkowy dzień wolny 25 listopada z okazji Święta Kolejarza
Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą: ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa.

Z PKP Energetyka S.A. można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

W PKP Energetyka S.A. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@pkpenergetyka.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, a w przypadku udzielenia zgody również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W zakresie określonym przepisami prawa pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jeżeli chcesz przesłać dodatkowe dane niewymagane przepisami prawa, podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda, określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażasz poprzez swoje zachowanie polegające na przesłaniu formularza aplikacyjnego.Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez PKP Energetyka S.A. przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych przez okres 3 lat lub do momentu jej wycofania.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody może zostać dokonane poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PKP Energetyka S.A. lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
APLIKUJ TERAZ