Inspektor nadzoru budowlanego


2023-09-03


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie


Bełchatów

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Bełchatów
Ogłoszenie o naborze Nr 126500

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu polegająca na pozyskiwaniu i analizie materiału dowodowego oraz analizie dokumentacji projektowej, sporządzaniu projektów pism oraz aktów administracyjnych, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji telefonicznych, praca przy komputerze do 4 godzin dziennie; praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin obiektów w terenie na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego, kontroli budów i obiektów użytkowanych oraz kontroli obowiązkowych, co związane jest z pracą na wysokości. Czynniki uciążliwe: stres spowodowany presją czasu realizacji zadań; Siedziba urzędu znajduje się na 2 piętrze bez windy, z toaletą na parterze oraz 2 piętrze.

Zakres zadań

 • prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego
 • prowadzenie inspekcji obiektów użytkowanych
 • prowadzenie kontroli obowiązkowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • przygotowywanie projektów pism, decyzji i postanowień administracyjnych
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia: