Inspektor nadzoru budowlanego


2023-11-16


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach


Pabianice

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Pabianice
Ogłoszenie o naborze Nr 130179

Warunki pracy

 - praca w biurze,
 - praca przy komputerze,
 - praca w terenie na terenie Powiatu Pabianickiego,


 - prowadzenie samochodu służbowego,
 - stanowisko pracy zlokalizowane jest na 1 piętrze budynku - winda

Zakres zadań

 • Kontrole w zakresie legalności prowadzonych robót budowlanych i wybudowania obiektów budowlanych.
 • Weryfikacja przedłożonych projektów i innych dokumentów w ramach procedur legalizacyjnych.
 • Kontrole realizacji obiektów budowlanych w zakresie zgodności z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę oraz kontrola stanów technicznych obiektów budowlanych.
 • Kontrolowanie przestrzegania i prawidłowości stosowania przepisów prawa budowlanego
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu właściwości PINB
 • Przygotowywanie projektów postanowień, decyzji i innych pism związanych z prowadzonymi postępowaniami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy prawo budowlane i kodeks postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MSOffice
 • uprawnienia budowlane w dowolnej specjalności
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rzetelność, dokładność, terminowość
 • umiejętność pracy w zespole

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor

2023-11-28

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Miasto: Łódź

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy...

Więcej

Starszy specjalista

2023-11-26

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, wyjazdy służbowe, obsługa urządzeń...

Więcej

Inspektor nadzoru budowlanego

2023-11-26

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie

Miasto: Bełchatów

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu polegająca na pozyskiwaniu i analizie materiału dowodowego oraz analizie dokumentacji projektowej, sporządzaniu projektów pism oraz aktów...

Więcej