Praca: Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Łowicz
Ogłoszenie o naborze Nr 116592

Warunki pracy


 • Narażenie na stres związany z bezpośrednim kontaktem z petentami.

 • Wyjazdy służbowe na kontrole i oględziny obiektów budowlanych i robót budowlanych na terenie powiatu łowickiego - kierowanie samochodem służbowym, praca z urządzeniami pomiarowymi i praca na wysokości.

 • Praca w siedzibie Inspektoratu (I piętro) z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

 • Praca wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej.

Zakres zadań

 • Kontroluje zgodność wykonywania robót budowlanych z przepisami, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Kontroluje wywiązywanie się przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z obowiązków, jakie nakłada na nich ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do tej ustawy, związanych z właściwym utrzymywaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych.
 • Opracowuje, w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, decyzje, postanowienia oraz pisma wydawane przez powiatowy organ nadzoru budowlanego.
 • Nakłada grzywny w postaci mandatu karnego w celu ukarania osób, które dopuściły się wykroczenia przeciwko przepisom prawa budowlanego.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w celu ustalenia przyczyn katastrof budowlanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku

łódzkie / Radomsko
 • Warunki pracy Praca w urzędzie - Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomsku, praca poza siedzibą urzędu – powiat radomszczański, wyjazdy służbowe. Stanowisko pracy usytuowane na...

 • Dodane: 2023-03-19

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie

łódzkie / Opoczno
 • Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu przy wykorzystaniu zestawu komputerowego oraz praca w terenie. Współuczestnictwo w działalności kontrolnej w tym przeprowadzanie inspekcji budów ,...

 • Dodane: 2023-03-18