Inspektor weterynaryjny


2023-09-05


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach


Poddębice

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Poddębice
Ogłoszenie o naborze Nr 126549

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat poddębicki,
 • prowadzenie samochodu służbowego,
 • podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca na parterze, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad monitorowaniem chorób zakaźnych w celu ich zwalczania
 • sprawuje nadzór nad realizacją zadań w ramach wyznaczenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wynikających z przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej celem prawidłowości powierzonych czynności do wykonania
 • sprawuje nadzór nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu celem zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt,
 • na podstawie prowadzonej dokumentacji przygotowuje i przekazuje sprawozdania w celu wypełnienia obowiązku sprawozdawczego
 • nakłada i stosuje sankcje karno-administracyjne w celu wyegzekwowania obowiązujących przepisów w zakresie zwalczania chorób zakaźnych
 • przygotowuje decyzje administracyjne w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt celem zatwierdzenia i wydania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (np. zootechnika, rolnicze)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarza weterynarii)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego i administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera tj. pakiet MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy inspektor weterynaryjny

2023-09-11

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej

Miasto: Rawa Mazowiecka

Warunki pracy praca od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30, praca w siedzibie urzędu i poza urzędem - w terenie, wyjazdy służbowe w teren do nadzorowanych podmiotów - samochód...

Więcej

Kontroler weterynaryjny

2023-09-10

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

Miasto: Sieradz

Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu...

Więcej

Inspektor weterynaryjny

2023-09-08

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu

Miasto: Zgierz

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz praca w terenie Zagrożenie korupcją Przeprowadzanie kontroli w terenie Wykonywanie zadań pod presją...

Więcej