Inspektor weterynaryjny


2024-05-07


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu


Wieruszów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Wieruszów
Ogłoszenie o naborze Nr 137315

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe;


- Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego;


- Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu;


- Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;


- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe
 • sprawuje nadzór nad zakładami prowadzącymi ubój i rozbiór zwierząt rzeźnych
 • sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym przy ich produkcji, przechowywaniu oraz wprowadzaniu na rynek
 • nadzoruje wywóz, handel lub umieszczenie na rynku krajowym produktów pochodzenia zwierzęcego
 • pobiera próby urzędowe
 • przeprowadza kontrolę wstępną sprawozdań, zestawień miesięcznych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności badań zwierząt rzeźnych i mięsa
 • współpracuje z inspektorami weterynaryjnymi własnej jednostki oraz z innych powiatowych inspektoratów weterynarii
 • współpracuje z laboratorium ZHW w zakresie kompetencji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów unijnych i krajowych dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej (ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; ustawa z dnia 22.07.2006 r.o paszach; ustawa z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego)
 • Znajomość ustawy o Inspekcji weterynaryjnej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone szkolenie "Badanie mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania"

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy inspektor weterynaryjny

2024-05-19

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku

Miasto: Łask

Warunki pracy -praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu -praca w zespole, wyjazdy służbowe -praca przy komputerze -stres związany z przeprowadzaniem kontroli Zakres zadań Prowadzenie...

Więcej

Inspektor weterynaryjny

2024-05-19

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku

Miasto: Łask

Warunki pracy -praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu -praca w zespole, wyjazdy służbowe -praca przy komputerze -stres związany z przeprowadzaniem kontroli Zakres zadań Realizacja zadań...

Więcej

Inspektor weterynaryjny

2024-05-17

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie

Miasto: Opoczno

Warunki pracy Pomieszczenia biurowe na dwóch kondygnacjach, brak windy, w budynku nr 1 brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Praca biurowa związana z obsługą komputera, drukarki,...

Więcej