Inspektor weterynaryjny


2024-06-04


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku


Radomsko

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Radomsko
Ogłoszenie o naborze Nr 138455

Warunki pracy

-praca od poniedziałku do piątku w godz. 7-30 - 15:30; -praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie powiatu radomszczańskiego; -praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach; -wyjazdy służbowe; -praca w terenie - wyjazdy samochodem ; -kontakt ze zwierzętami oraz materiałem zakaźnym; -praca w budynku piętrowym, nieposiadającym podjazdów.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisów o ochronie zwierząt
 • sprawuje nadzór nad wymaganiami weterynaryjnymi w zakresie transportu zwierząt
 • wystawia świadectwa zdrowia dla zwierząt
 • pobiera i przesyła próby do badań w celu realizacji programów badań monitoringowych
 • kontroluje prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych
 • prowadzi postępowania administracyjne, sporządza dokumentację i sprawozdawczości w zakresie działań zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa jazdy kat. B i doświadczenia w prowadzeniu samochodu osobowego;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej;
 • znajomość przepisów kpa;

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor weterynaryjny

2024-06-12

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu

Miasto: Łowicz

Warunki pracy 1. Praca od poniedziałku do piątku. 2. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, miejsca prowadzenia działalności nadzorowanej), wyjazdy...

Więcej

Inspektor weterynaryjny

2024-06-11

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu

Miasto: Wieluń

Warunki pracy - praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15,30, - praca w siedzibie urzędu i poza urzędem - w terenie, - wyjazdy służbowe w teren do nadzorowanych podmiotów-samochód...

Więcej

Inspektor weterynaryjny

2024-06-11

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu

Miasto: Wieluń

Warunki pracy - praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15,30, - praca w siedzibie urzędu i poza urzędem - w terenie, - wyjazdy służbowe w teren do nadzorowanych podmiotów-samochód...

Więcej