Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
Ogłoszenie o naborze Nr 72661

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz poza nią - wyjazdy służbowe (kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Praca administracyjno-biurowa z wyorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Urząd nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnospranych. Kontakt z klientem zewnętrzynym, kontakt ze zwierzętami, kontakt z materiałem biologicznym. 

Zakres zadań

 • Wykonywanie kontroli urzędowej w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) i cross - compliance (CC), polegających między innymi na: weryfikacji danych zawartych w księgach rejestracji prowadzonych w siedzibach stad ze stanem faktycznym, sprawdzaniu prawidłowości oznakowania zwierząt i zaopatrzenia bydła i koniowatych w paszporty, porównywaniu danych uzyskanych w wyniku kontroli z danymi zgromadzonymi w rejestrach koniowatych i rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu rejestrów zwierząt sporządzanie wniosków o dokonanie stosownych korekt lub uzupełnień danych w tych rejestrach.
 • Przekazywanie protokołów z wykonania czynności kontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub podmiotom prowadzącym rejestry koniowatych.
 • Monitorowanie prawidłowości dokumentów w obrocie zwierząt od siedziby stada w miejscu ich urodzenia do punktu miejsca docelowego jakim jest ubojnia lub zakład utylizacyjny (zgłoszenia pasujące).
 • Kontrolowanie przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt w miejscach przeprowadzania kontroli IRZ i CC.
 • Weryfikacja otrzymanej dokumentacji w zakresie kontroli bioasekuracji ASF w stadach świń i przeprowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia niezgodności.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • Prawo wykonywania zawodu
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, wymagająca dyspozycyjności Wyjazdy służbowe Możliwość wystąpienia pracy w godzinach nadliczbowych Zagrożenie korupcją Przeprowadzanie...

 • Dodane: wczoraj

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, wymagająca dyspozycyjności Wyjazdy służbowe Możliwość wystąpienia pracy w godzinach nadliczbowych Zagrożenie korupcją...

 • Dodane: wczoraj

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, wymagająca dyspozycyjności Wyjazdy służbowe Możliwość wystąpienia pracy w godzinach nadliczbowych Zagrożenie korupcją...

 • Dodane: 2021-01-18

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

łódzkie / Piotrków Trybunalski
 • Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz poza nią - wyjazdy służbowe (kontrole podmiotów nadzorowanych,...

 • Dodane: 2021-01-11