Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łask
Ogłoszenie o naborze Nr 98621

Warunki pracy

-praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu -praca w zespole, wyjazdy służbowe -praca przy komputerze -stres związany z przeprowadzaniem kontroli

Zakres zadań

 • ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji prac zleconych, pobieranie próbek do badań i ich ekspedycją do laboratorium
 • prowadzenie kontroli gospodarstw i podmiotów nadzorowanych
 • opracowywanie planów oraz sprawozdań dotyczących prac wykonywanych w dziale
 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • obsługa komputera
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • niekaralność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ