Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Rawa Mazowiecka
Ogłoszenie o naborze Nr 113582

Warunki pracy


 • praca od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30,

 •  praca w siedzibie urzędu i poza urzędem - w terenie,

 •  wyjazdy służbowe w teren do nadzorowanych podmiotów - samochód służbowy,

 •  kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym,

 •  praca w biurze: obsługa komputera z drukarką, skanera, telefonu i urządzeń pomiarowych,

 •  stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze,

 •  w budynku brak windy,

 •  pomieszczenia biurowe oraz higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym nad zakładami prowadzącymi sprzedaż bezpośrednią,
 • sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-weterynaryjnych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • organizacja nadzoru weterynaryjnego nad ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, kontrole z zakresu przestrzegania w rzeźniach i ubojniach przepisów o ochronie zdrowia zwierząt,
 • organizacja badań zwierząt rzeźnych i łownych oraz mięsa w celu wydania oceny dot. ich przydatności do spożycia przez ludzi,
 • pobieranie próbek surowców i produktów do badań laboratoryjnych, koordynacja i kontrola pobierania próbek przez upoważnione osoby,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wspólnego podmiotów nadzorowanych, bazy danych, rejestru pobranych próbek, terminowe przesyłanie danych z rejestru do jednostki nadrzędnej,
 • kontrola i obsługa systemu informacyjnego o niebezpiecznych produktach pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt RASFF,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie realizowanego nadzoru, przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów oraz sprawozdawczości,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • prawo jazdy kat. B;
 • czynne prowadzenie samochodu osobowego;
 • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kodeksu postępowania weterynaryjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

  łódzkie / Wieruszów
  • Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu...

  • Dodane: wczoraj

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

  łódzkie / Sieradz
  • Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu...

  • Dodane: wczoraj

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku

  łódzkie / Łask
  • Warunki pracy -praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu -praca w zespole, wyjazdy służbowe -praca przy komputerze -stres związany z przeprowadzaniem kontroli Zakres zadań Sprawowanie...

  • Dodane: 2023-01-26

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku

  łódzkie / Łask
  • Warunki pracy -praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu -praca w zespole, wyjazdy służbowe -praca przy komputerze -stres związany z przeprowadzaniem kontroli Zakres zadań ochrona zdrowia...

  • Dodane: 2023-01-26