Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Sieradz
Ogłoszenie o naborze Nr 114497

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego; - Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu; - Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych; - Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli działalności zakładów zajmujących się ubojem, rozniorem i produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Analiza dokumentacji dotyczącej postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w obszarze bezpieczeństwa żywności
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją bieżących zadań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności- przygotowywanie projektów, pism i dokumentów dla Pwowiatowego Lekarza Weterynarii
 • Pozyskiwanie i analiza danych otrzymanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Opracowywanie i przygotowywanie sprawozdań i zestawień na żadnie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głownego Lekarza Weterynarii, Głównego Urzędu Statystycznego
 • Współpraca za jednostkami administracji rządowej w sprawach związanych z zadaniami zespołu ds. bezpieczeństwa żywności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ