Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Skierniewice
Ogłoszenie o naborze Nr 116284

Warunki pracy


 • Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 • Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (biuro znajduje się na pierwszym piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych)

 • Praca w siedzibie urzędu oraz na terenie powiatu skierniewickiego

 • Kierowanie samochodem służbowym w celu przeprowadzania kontroli

 • Prowadzenie kontroli i wykonywanie czynnosci służbowych na terenie gospodarstw w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami w  obiektach hodowlanych i innych miejscach utrzymywania zwierząt o zróżnicowanych warunkach architektonicznych, praca wymagająca szybkiej reakcji i sprawności

 • Praca przy monitorze ekranowym (obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku)

Zakres zadań

 • koordynuje realizację programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie powiatu skierniewickiego
 • prowadzi działania w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja, prowadzenie dochodzeń epizootycznych, wykonywanie czynności w celu likwidacji ognisk chorób zakaźnych)
 • pobiera próbki do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie obowiązujących przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • wykonuje urzędowe kontrole w ramach nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przez podmioty zajmujące sie utrzymywaniem zwierząt, umieszczaniem zwierząt na rynku, obrotem zwierzętami, przewozem zwierząt, prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierząt, zakładów drobiu, schronisk i innymi
 • prowadzi nadzór nad handlem, importem i eksportem zwierząt wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia
 • sprawuje nadzór nad lekarzami wyznaczonymi przez PLW w Skierniewicach do wykonywania szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, pobierania próbek w ramach monitoringu chorób zakaźnych zwierząt, w tym choroby Aujeszkyego oraz do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt umieszczanych na rynku krajowym
 • obsługuje programy i systemy informatyczne związane z zakresem realizowanych zadań
 • przygotowuje akty adminstracyjne, sporządza dokumentację z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczość wynikającą z obowiązujących przepisów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego krajowego, unijnego i państw trzecich
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ