Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Skierniewice
Ogłoszenie o naborze Nr 116283

Warunki pracy


 • Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 • Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (biuro znajduje się na pierwszym piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych)

 • Praca w siedzibie urzędu oraz na terenie powiatu skierniewickiego (gospodarstwa, miejsca prowadzenia działności nadzorowanej)

 • Kierowanie samochodem służbowym w celu przeprowadzania kontroli oraz w zwiazku z wykonywanymi zadaniami

 • Praca przy monitorze ekranowym (obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku)

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze oraz podmiotami zajmującymi się wytwarzaniem pasz, obrotem, eksportem i importem oraz handlem paszami oraz innymi podmiotami w ramach nadzoru nad paszami
 • pobiera próbki do urzędowo przewidzianych badań laboratoryjnych w ramach realizacji zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz oraz raportuje wyniki urzędowej kontroli pasz
 • sprawuje nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych, nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno – kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby, nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach
 • sprawuje nadzór nad zbieraniem, przechowywaniem, transportowaniem, przetwarzaniem, operowaniem oraz wykorzystywaniem lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • sprawuje nadzór nad umieszczaniem na rynku niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego i ubocznych produktów zwierzęcych
 • przygotowuje akty administracyjne oraz prowadzi postępowania administracyjne, egzekucyjne i związane ze stosowaniem sankcji karnych w związku z wykonywaniem ustawowych zadań
 • prowadzi rejestry i wykazy podmiotów objętych nadzorem
 • prowadzi dokumentację z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczość z tego zakresu
 • obsługuje programy i systemy informatyczne związane z zakresem realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego krajowego, unijnego i państw trzecich
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejetność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ