Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
Ogłoszenie o naborze Nr 116218

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz poza nią - wyjazdy służbowe (kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Urząd nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnospranych. Kontakt z klientem zewnętrzynym, kontakt ze zwierzętami, kontakt z materiałem biologicznym. 

Zakres zadań

 • Nadzór nad: ubojniami, chłodnią, zakładami zatwierdzonymi do rozbioru, eksportem produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Kontrole: w handlu, ULW, targowisk i bazarów (sporządzanie raportów pokontrolnych), IRZ w wyznaczonych rzeźniach.
 • Wystawianie świadectw zdrowia dla: żywności, uppz, pasz (w tym w systemie TRACES).
 • Wspólny nadzór PIS-WIS.
 • Urzędowe badania środków spożywczych w nadzorowanych zakładach.
 • Zatwierdzanie środków transportu i wydawanie zaświadczeń.
 • Prowadzenie dokumentacji i postępowań w zakresie RASFF.
 • Sporządzanie sprawozdań z działalności IW i RRW 5.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ