Inspektor


2023-09-01


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi


Łódź

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126453

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 • Wysiłek fizyczny
 • Praca w laboratorium w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych: kontakt z materiałem  zakaźnym i odczynnikami chemicznymi
 • Kontakt z klientem zewnętrznym
 • Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka), kasa fiskalna
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Przegląda zlecenia i przyjmuje próbki do badań zgodnie z wymogami systemu zarządzania
 • Wystawia rachunki/faktury gotówkowe i przelewowe
 • Przyjmuje wpłaty gotówkowe za badania i przygotowuje raporty kasowe z pobranych opłat
 • Nadzoruje korespondencję przychodzącą i wychodzącą
 • Redaguje bieżącą dokumentację
 • Wydaje sprawozdania z badań
 • Nadzoruje oprogramowanie i urządzenia komputerowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno-biurowym
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office)
 • Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Znajomość zagadnień z zakresu systemu zarzadzania w laboratoriach badawczych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor wojewódzki

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia...

Więcej

Starszy inspektor

2023-09-20

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów; użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); praca przy...

Więcej

Starszy inspektor

2023-09-20

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów; użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); praca przy...

Więcej