Inspektor


2023-09-08


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku


Łask

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łask
Ogłoszenie o naborze Nr 126812

Warunki pracy

-praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu


-praca w zespole, wyjazdy służbowe


-praca przy komputerze


-stres związany z przeprowadzaniem kontroli

Zakres zadań

 • Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zgłaszania i rejestracji. Kontrole dobrostanu, IRZ, warunkowość. Celem Kontrole dobrostanu, IRZ, warunkowość.
 • Wprowadzanie i aktualizacja danych do systemów informatycznych baz danych w celu przesłania do jednostki nadrzędnej, lub laboratorium badawczego oraz sporządzania sprawozdań okresowych, aktualizowanie własnych rejestrów
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt. Celem jest właściwe wykonywanie kontroli, nadzoru, pobierania prób.
 • Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt, stwierdzenie stanu faktycznego i informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii. Celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym i rozprzestrzenianie chorób.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów w celu wykonania planów i sprawozdań do jednostki nadrzędnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • obsługa komputera
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • niekaralność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor wojewódzki

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia...

Więcej

Starszy inspektor

2023-09-20

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów; użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); praca przy...

Więcej

Starszy inspektor

2023-09-20

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów; użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); praca przy...

Więcej