Inspektor


2023-09-11


Okręgowy Urząd Miar w Łodzi


Łódź

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126870

Warunki pracy

- praca przy komputerze,


- delegacje słuzbowe.

Zakres zadań

 • wykonuje kontrolę użytkowników przyrządów pomiarowych oraz podmiotów posiadających stosowne zezwolenia i upoważnienia Prezesa GUM w celu zapewnienia przestrzegania ustaw : Prawo o miarach, o tachografach, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, o towarach paczkowanych,
 • wykonuje kontrolę wewnętrzną w laboratoriach oraz wydziałach zamiejscowych OUM w Łodzi w celu zapewnienia przestrzegania prawa i procedur wewnętrznych,
 • sporządza dokumentacje pokontrolną, w tym projekty decyzji, zalecenia i przedstawia je do akceptacji przełożonym,
 • obsługuje stanowiska pomiarowe stosowane przy czynnościach kontrolnych,
 • sporządza projekty planów i sprawozdań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość zakresu działalności Głównego Urzędu Miar i okręgowych urzędów miar,
 • znajomość podstawowych zagadnień z ustaw: Prawo o miarach, o tachografach, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, o towarach paczkowanych,
 • obsługa pakietu Office,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor

2023-10-02

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Miasto: Radomsko

Warunki pracy Praca biurowa, praca w systemie podstawowym, stacjonarna. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa monitora ekranowego...

Więcej

Inspektor

2023-09-28

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Miasto: Zgierz

Warunki pracy Praca w pomieszczeniu zamkniętym Praca przy sztucznym oświetleniu Praca administracyjno-biurowa Praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy Niedostosowanie...

Więcej

Inspektor

2023-09-26

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie...

Więcej