Inspektor


2023-09-13


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku


Łask

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łask
Ogłoszenie o naborze Nr 127030

Warunki pracy

-praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu


-praca w zespole, wyjazdy służbowe


-praca przy komputerze


-stres związany z przeprowadzaniem kontroli

Zakres zadań

 • Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zgłaszania i rejestracji. Kontrole dobrostanu, IRZ, warunkowość. Celem Kontrole dobrostanu, IRZ, warunkowość.
 • Wprowadzanie i aktualizacja danych do systemów informatycznych baz danych w celu przesłania do jednostki nadrzędnej, lub laboratorium badawczego oraz sporządzania sprawozdań okresowych, aktualizowanie własnych rejestrów
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt. Celem jest właściwe wykonywanie kontroli, nadzoru, pobierania prób.
 • Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt, stwierdzenie stanu faktycznego i informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii. Celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym i rozprzestrzenianie chorób.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów w celu wykonania planów i sprawozdań do jednostki nadrzędnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • prawo jazdy kat. B (kopia)
 • obsługa komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor

2023-10-02

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Miasto: Radomsko

Warunki pracy Praca biurowa, praca w systemie podstawowym, stacjonarna. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa monitora ekranowego...

Więcej

Inspektor

2023-09-28

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Miasto: Zgierz

Warunki pracy Praca w pomieszczeniu zamkniętym Praca przy sztucznym oświetleniu Praca administracyjno-biurowa Praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy Niedostosowanie...

Więcej

Inspektor

2023-09-26

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie...

Więcej