Inspektor


2024-01-24


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku


Łask

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łask
Ogłoszenie o naborze Nr 132830

Warunki pracy

-praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu


-praca w zespole, wyjazdy służbowe


-praca przy komputerze


-stres związany z przeprowadzaniem kontroli

Zakres zadań

 • Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zgłaszania i rejestracji. Kontrole dobrostanu, IRZ, warunkowość. Celem Kontroli dobrostanu, IRZ, warunkowość.
 • Wprowadzanie i aktualizacja danych do systemów informatycznych baz danych w celu przesłania do jednostki nadrzędnej, lub laboratorium badawczego oraz sporządzania sprawozdań okresowych, aktualizowanie własnych rejestrów
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt. Celem jest właściwe wykonywanie kontroli, nadzoru, pobierania prób.
 • Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt, stwierdzenie stanu faktycznego i informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii. Celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym i rozprzestrzenianie chorób.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów w celu wykonania planów i sprawozdań do jednostki nadrzędnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • prawo jazdy kat. B (kopia)
 • obsługa komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor weterynaryjny

2024-02-14

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach

Miasto: Poddębice

Warunki pracy praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat poddębicki, prowadzenie samochodu służbowego, podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne,...

Więcej

Inspektor weterynaryjny

2024-02-09

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku Praca w terenie Zagrożenie korupcją Przeprowadzanie kontroli Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (kserokopiarka,...

Więcej

Inspektor weterynaryjny

2024-02-06

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Miasto: Kutno

Warunki pracy Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie oraz na obszarze jego właściwości czyli w powiecie kutnowskim oraz powiecie łęczyckim w zakładach będących pod...

Więcej