Inspektor


2024-02-01


Okręgowy Urząd Miar w Łodzi


Łódź

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 133191

Warunki pracy

-praca przy komputerze
-delegacje służbowe

Zakres zadań

 • wykonuje kontrole użytkowników przyrządów pomiarowych, podmiotów posiadających stosowne zezwolenia i upoważnienia Prezesa GUM, producentów, importerów, dystrybutorów i użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających ocenie zgodności, podmiotów paczkujących towary w celu zapewnienia przestrzegania ustaw:Prawo o miarach, o tachografach,o systemach zgodności i nadzoru rynku, o towarach paczkowanych
 • wykonuje kontrole wewnętrzne w Wydziale Usług Metrologicznych oraz wydziałach zamiejscowych OUM w Łodzi, w celu zapewnienia przestrzegania prawa i procedur wewnętrznych
 • sporządza dokumentację pokontrolną, w tym projekty decyzji, postanowienia, zalecenia i przedstawia je do akceptacji przełożonym
 • obsługuje stanowiska pomiarowe stosowane przy czynnościach kontrolnych
 • sporządza projekty planów i sprawozdań
 • prowadzi samochód służbowy w celu dojazdu do miejsca wykonywania czynności kontrolnych
 • ręcznie podnosi i przenosi ciężary według normy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • podstawowa znajomość ustaw: Prawo o miarach, o tachografach,o systemach zgodności i nadzoru rynku, o towarach paczkowanych, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • podstawowa znajomość obsługi pakietu Office
 • prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie : „ W okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Pracownik do spraw ochrony zwierząt

wczoraj

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu

Miasto: Łowicz

nadzór nad poprawnością wykonywania przez schronisko zadań publicznych w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,promowaie i prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie ochrony...

Więcej

Inspektor

2024-02-23

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów...

Więcej

Inspektor

2024-02-20

Firma: Komenda Miejska Policji w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku - winda. Zakres...

Więcej