Inspektor


2024-05-03


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi


Łódź

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 137237

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, działania pod presją czasu, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy, bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie, rejestrowanie i weryfikowanie wniosków o udzielanie dotacji, przygotowywanie projektów procedur wyboru wniosków, obsługiwanie prac komisji ds. oceny formalnej i merytorycznej wniosków
 • Przygotowywanie projektów umów na zadania, które zostaną dofinansowane ze środków będących w dyspozycji ŁWKZ
 • Uczestnictwo w rozliczaniu dotacji, przygotowywanie niezbędnych dokumentów i projektów pism oraz uczestnictwo w odbiorach dofinansowanych zadań
 • Udzielanie informacji o trybie i zasadach ubiegania się o dofinansowanie oraz rozliczanie dofinansowanych zadań
 • Realizowanie obowiązku informacyjnego w obszarze dotacji
 • Sporządzanie informacji sprawozdawczych oraz projektów odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczące obszaru dotacji.
 • Archiwizacja dokumentacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność interpretacji przepisów,
 • biegła umiejętność obsługi komputera oraz programów MS Office,
 • sumienność, rzetelność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność
 • doświadczenie w pracy w ochronie zabytków

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor

2024-05-23

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie...

Więcej

Inspektor ochrony zabytków

2024-05-22

Firma: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa jak również związana z wyjazdami w teren, działania pod presją czasu, kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych,...

Więcej

Inspektor

2024-05-15

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, stres związany z obsługą klientów wewnętrznych...

Więcej