Inspektor


2024-06-06


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Maz.


Tomaszów Mazowiecki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Maz.
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Tomaszów Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 138600

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa, - praca w siedzibie urzędu oraz sporadyczne załatwianie spraw poza siedzibą (wysyłka korespondencji), - bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta, - budynek jednopiętrowy niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy, parking.

Zakres zadań

 • Prowadzenie sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii (przyjmowanie oraz wysyłanie korespondencji oraz przesyłek za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej, prowadzenie księgi korespondencyjnej, obsługa łączy telefonicznych Inspektoratu, przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji i kierowanie do właściwych komórek Inspektoratu, wypisywanie i prowadzenie ewidencji polecenia wyjazdu służbowego, przyjmowanie faktur,
 • Zastępowanie w czasie urlopu, delegacji lub choroby pracowników zespołu zgodnie z ich zakresem czynności,
 • Prowadzenie gospodarki kasowej (przyjmowanie wpłat oraz terminowe dokonywanie wypłat na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych do wypłaty dokumentów finansowych, sporządzanie raportów kasowych, sprawdzanie i uzgadnianie gotówki w kasie, kompletowanie i przekazywanie do księgowości dokumentów kasowych i bankowych, dokonywanie obciążeń wynikających z zawartych umów),
 • Prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej przy PIWet (prowadzenie indywidualnych kartotek członków PKZP, sporządzanie w odpowiednich terminach list potrąceń wkładów i rat pożyczek, sporządzanie rocznych bilansów PKZP wraz z załącznikami wg. zasad obowiązujących w tym zakresie, przedkładanie ich do sprawdzenia Głównemu Księgowemu i Komisji PKZP),
 • Dbałość o stanowisko pracy (zgłaszanie awarii dotyczących stanowiska pracy, oszczędne działanie: wyłączanie światła, komputera w przypadku nieużywania, kontrolowanie temperatury grzejników c.o., przeprowadzanie niezbędnych, krótkich i rzeczowych rozmów telefonicznych itp., zabezpieczenie obiektów Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami, utrzymywanie porządku w miejscu wykonywania pracy).
 • Obsługa systemu EZD i e-PUAP
 • Wystawianie delegacji służbowych
 • Prowadzenie rejestracji rachunków i faktur w Rejestrach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne, administracyjne bądź pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • Znajomość biegłej obsługi komputera ( w tym programów Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet)
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi platformy epuap
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Ekonomista Kontraktu

2024-06-12

Firma: ALTOR Sp. z o. o.

Miasto: Łódź

Współpraca przy bieżącej koordynacji i administracji projektem w zakresie rzeczowo-finansowym, kontrola dokumentów pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz poprawności i...

Więcej

Specjalista / Specjalistka ds. rozliczeń z NFZ / Statystyk medyczny

2024-06-05

Firma: PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP Z O O

Miasto: Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Liczba wakatów: 2 Zakres obowiązków: Nadzorowanie prawidłowego kodowania i rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym: nadzór nad niezakodowanymi świadczeniami, poprawianie...

Więcej