Inspektor


2024-06-07


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 138635

Warunki pracy

praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca poza siedzibą urzędu, praca stacjonarna, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca na 1 piętrze

Zakres zadań

 • przygotowuje procedury przetargowe zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami wewnętrznie obowiązującymi w celu zawarcia umów z dostawcami/wykonawcami
 • przygotowuje postępowania w przypadkach, gdy nie jest wymagane powołanie Komisji Przetargowej, w celu zapewnienia KWP w Łodzi i jednostkom podległym niezbędnych dostaw/usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • sporządza plany zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • kontroluje pod względem finansowym wykonanie wszystkich umów oraz formalnie nadzoruje przestrzeganie procedur przetargowych w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi, w tym prowadzi karty postępowań z wyłączenia w celu dokumentowania i kontrolowania ponoszonych wydatków w poszczególnych grupach asortymentowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze lub powyżej 4 lat w administracji publicznej
 • biegła znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych,
 • umiejętność: stosowania prawa w praktyce, pracy pod presją czasu,
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań, zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu OFFICE, w szczególności WORD EXCEL
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy inspektor

wczoraj

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach

Miasto: Brzeziny

Warunki pracy praca biurowo-administracyjna w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, praca w systemie codziennym w godzinach 7:30- 15:30, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin...

Więcej

Inspektor

2024-06-10

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie...

Więcej

Specjalista

2024-06-09

Firma: Komenda Miejska Policji w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku - brak windy. Zakres zadań rejestruje sprawy w...

Więcej