Praca: Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Radomsko
Ogłoszenie o naborze Nr 87057

Warunki pracy

Praca biurowa, praca w systemie podstawowym, stacjonarna. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa monitora ekranowego poniżej połowy dobowego czasu pracy. Wysiłek fizyczny.

Zakres zadań

 • - sprawdza poprawność przygotowanych przez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne komendy materiałów do archiwizacji
 • - przegląda wszystkie liczby dziennika w spisach zawartości w celu sprawdzenia ich zgodności z dokumentacją
 • - wypożycza i udostępnia materiały archiwalne upoważnionym osobom i jednostkom organizacyjnym
 • - wykonuje czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach komórek organizacyjnych komendy i w jednostkach jej podległych w przypadku nieobecności pracowników sekretariatów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • - umiejętności analityczne i pracy w zespole
 • - umiejętność komunikowania się, planowania i dobra organizacja własnej pracy, samodzielność
 • - umiejętność redagowania pism
 • - znajomość instrukcji kancelaryjnej i ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - dobra znajomość struktury Komendy Powiatowej Policji w Radomsku
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Czynniki szczególne: zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu: wykonawcy biorący udział w postępowaniu o...

 • Dodane: 2021-11-26

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

 • Dodane: 2021-11-25

Komenda Miejska Policji w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy praca o charakterze administracyjno - biurowym praca przy monitorze ekranowym Zakres zadań wyjaśnia w niezbędnym zakresie sygnały o naruszeniu prawa przez policjantów lub...

 • Dodane: 2021-11-23

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia...

 • Dodane: 2021-11-18