Praca: Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 115908

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na III piętrze,

Zakres zadań

 • sporządza listy przydziału środków do konserwacji i higieny osobistej w celu wydania należności,
 • prowadzi kartotekę mundurową dotyczącą zaopatrzenia indywidualnego policjantów garnizonu łódzkiego,
 • rozlicza pod względem finansowym policjantów w zakresie sporządzania list wypłat, równoważników za sorty mundurowe oraz czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia specjalnego,
 • sporządza asygnaty przychodowych i rozchodowych należności mundurowych,
 • realizuje należności mundurowe zgodnie z kartami indywidualnego zaopatrzenia w celu wymiany bądź pobrania należnego asortymentu,
 • rozlicza policjanów na podstawie kart obiegowych z przydzielonego umundurowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera.
APLIKUJ TERAZ