Instruktor terapii zajęciowej


2023-08-21


Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu


Wieluń

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
Instruktor terapii zajęciowej
Miejsce pracy: Wieluń
Numer: StPr/23/0346
OBOWIĄZKI:
Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco terapeutycznym.Nawiązywanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego.Planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego.Organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej.Prowadzenie treningów funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny,kulinarny, umiejętności praktycznych,gospodarowania własnymi środkami finansowymi, umiejętności spędzania czasu wolnego.Dokumentowanie, monitorowaniei ocenianie przebiegu procesu terapeutycznego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: pomaturalne/policealne, medyczne, kierunek: terapeuta zajęciowy


Wymagania inne:

Miejsce pracy:

Wieluń


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiązane

Podobne ogłoszenia: