Praca: Inżynier Serwisu - maszyny laserowe


Jak odważny jesteś? Jesteśmy Firmą specjalizującą się w zaawansowanych technologiach, która oferuje rozwiązania produkcyjne w dziedzinie obrabiarek, technologii laserowej i elektroniki. Poszukujemy osób ze świeżym spojrzeniem, które stawią czoła nowym wyzwaniom. Jako niezależna Firma rodzinna oferujemy Ci swobodę oraz zaufanie we wprowadzaniu Twoich odważnych pomysłów w życie. Z Tobą na pokładzie chcielibyśmy umacniać się w cyfryzacji procesów produkcji przemysłowej. Nasza pasja i kreatywność gwarantują, że jesteśmy innowacyjną siłą posiadającą ponad 70 lokalizacji TRUMPF na całym Świecie.

Inżynier Serwisu - maszyny laserowe
Miejsce pracy: woj. łódzkie

Zakres zadań:

 • Instalacja i naprawa maszyn laserowych
 • Doradztwo aplikacyjne i szkolenia klientów

Wymagania:   

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowane kierunki: mechatronika, elektrotechnika, elektronika
 • Znajomość języka niemieckiego bądź angielskiego
 • Dyspozycyjność i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Samodzielność i zdolność podejmowania decyzji
 • Uprawnienia SEP do 1 kV
 • Prawo jazdy kat. B
 • Miejsce zamieszkania – rejon: centralna Polska, preferowane Województwo Mazowieckie

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę dla światowego lidera w dziedzinie maszyn do obróbki blachy
 • Stały kontakt z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi
 • Pakiet szkoleń produktowych
 • Stabilne zatrudnienie
 • Pakiet socjalny
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TRUMPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 111, 01-303 Warszawa moich danych osobowych, przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w szerszym zakresie niż wynikający z Kodeksu Pracy, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowisko „Inżynier Serwisu - maszyny laserowe”

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez TRUMPF Polska, uprzejmie prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TRUMPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 111, 01-303 Warszawa moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest TRUMPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 111, 01-303 Warszawa (dalej jako: „Spółka”).
2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres TPL_IDO_RODO@trumpf.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki.
3. W przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dane osobowe w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku ze wskazanym wyżej aktem.
Podanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a określonych w wyżej wymienionym akcie jest obowiązkowe co wynika z jego treści. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Dane przekazane przez Kandydata w szerszym zakresie, niż wynikający z wyżej przytoczonych przepisów prawa mogą być przetwarzane przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie udzielonej zgody przez Kandydata. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne i całkowicie fakultatywne.
Przetwarzanie danych osobowych w celach wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody.
W przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, jego dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez Spółkę w bazie kandydatów do pracy (na poczet przyszłych procesów rekrutacji). Wyrażenie zgody przez Kandydata na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę jest dobrowolne, a jej ewentualny brak uniemożliwia realizację wyżej wymienionego celu.
4. Spółka gwarantuje spełnienie wszystkich praw przysługujących Kandydatom do pracy, a wynikających z RODO w określonych przypadkach to jest: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych.
5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przez Kandydata przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe Kandydatów nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wyjątek mogą stanowić dane Kandydatów, których aplikacje zostały przekazane za pośrednictwem portalu Pracuj.pl, który korzysta z usług dostawców zlokalizowanych poza obszarem EOG. W tym przypadku zgodnie z informacją zawartą w polityce prywatności Grupy Pracuj.pl dane osobowe mogą zostać przekazane poza terytorium EOG. Przekazanie danych odbywa się na podstawie stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
8. Dane osobowe Kandydatów do pracy mogą być przekazywane do firm wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, hostingu etc.), doradztwa personalnego i rekrutacji, prowadzących portale z ogłoszeniami o pracę.
9. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

NES Global Talent

łódzkie / Łódź
 • Zakres obowiązków Wykonywanie prac związanych z instalacjami elektrycznymi i elektronicznymi. Świadczenie usług serwisowych w zakresie systemów sterowania. Rozwiązywanie problemów...

 • Dodane: dzisiaj

LOBO HR

łódzkie / Łódź, Piotrków Trybunalski
 • Zakres obowiązków: Diagnoza i naprawa przemysłowych urządzeń elektronicznych, Analiza dokumentacji technicznej, Wymiana elementów i układów w technologii SMD i THT, Testowanie urządzeń pod...

 • Dodane: 2021-06-21

Work Service S. A.

łódzkie /
 • Obsługa serwisowa (gwarancyjna, pogwarancyjna) instalacji uzdatniania wody, Obsługa serwisowa urządzeń technologicznych (przeglądy gwarancyjne, serwisowe z wymianą części zamiennych), Udział...

 • Dodane: 2021-06-14

Woodward Poland Sp. z o.o.

łódzkie /
 • POSITION DESCRIPTION: Woodward’s Industrial Turbine Systems Division is focused on sales, design, production and servicing of electrical and mechanical equipment as well as software for...

 • Dodane: 2021-06-04