Konstruktor - Lider


2023-09-18


WIELTON S.A.


Wieluń

Wielton S.A. jest największym w Polsce producentem naczep, przyczep oraz zabudów na samochody ciężarowe, znajduje się też w czołówce branży w Europie i na świecie. Jesteśmy spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i działamy międzynarodowo, jako polska firma podbijając rynki zagraniczne. Obecnie w centrum produkcyjnym w Wieluniu pracuje blisko 2000 osób. Każdy z nas ma za sobą własną drogę: różnimy się wiekiem, poglądami i doświadczeniem. Ale sprowadziło nas tu wspólne marzenie, by pracować w stabilnej firmie, wśród kolegów, gdzie każdy lubi to, co robi.

Lubisz duże wyzwania i nie boisz się zarządzania zmianą? Chcesz pracować w firmie, której częścią strategii są inwestycje w badania i rozwój? Dołącz do nas!

 
Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:
Konstruktor - Lider
Miejsce pracy: Wieluń
Twoje zadania:
 • Nadzorowanie i opracowywanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w ramach projektu,
 • Rozwijanie bazy i nadzór nad dostawami nowych profili aluminiowych podczas trwania projektu,
 • Efektywne zarządzanie zespołem konstrukcyjnym pod względem jakości i terminowości zaplanowanych celów projektowych,
 • Nadzór i czynny udział w opracowywaniu dokumentacji technicznej i technologii wytwarzania nowego produktu,
 • Przeprowadzanie obliczeń wytrzymałościowych w programie FEMAP,
 • Nadzorowanie testów walidacyjnych nowo powstałych projektów,
 • Ścisła współpraca z działem R&D, konstrukcyjno-technologicznym, handlowym i zakupowym,
 • Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w celu nominacji ostatecznego dostawcy nowych elementów handlowych użytych w projekcie,
 • Uczestnictwo w procesie wyboru i zakupu nowych maszyn niezbędnych do realizacji projektu. 
Wymagania
 • wykształcenie wyższe techniczne na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnym,
 • wiedza z zakresu konstrukcji i eksploatacji pojazdów, wytrzymałości materiałów, metalo i materiałoznawstwa, spawalnictwa,
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego i pakietu MSOffice,
 • praktyczna znajomość programu do projektowania 3D typu CAD,
 • dobra znajomość języka angielskiego- warunek konieczny,
 • znajomość programu FEMAP będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnie,
 • potencjał liderski, przywódczy,
 • prawo jazdy kat. B.
Nasza oferta:
 • pracę w międzynarodowym środowisku,
 • możliwość codziennego zyskiwania nowej wiedzy,
 • możliwość rozwoju lokalnego jak i w ramach grupy Wielton,
 • wsparcie zespołu i HRBP we wdrażaniu na stanowisku.
Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).


Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”

Powiązane

Podobne ogłoszenia: