Kontroler weterynaryjny


2023-09-10


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu


Sieradz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny
Miejsce pracy: Sieradz
Ogłoszenie o naborze Nr 126864

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe;


- Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego;


- Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu;


- Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;


- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku

Zakres zadań

 • zajmuje się ochroną zdrowia zwierząt
 • zwalcza choroby zakaźne zwierząt, w tym choroby odzwierzęce
 • monitoruje choroby odzwierzęce i odzwierzęce czynniki chorobotwórcze oraz związane z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt
 • przeprowadza kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe
 • kontroluje działalności hodowcy, dostawcy i użytkownika w zakresie prowadzenia ewidencji zwierząt
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie technik weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor weterynaryjny

2023-09-29

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz sporadycznie praca w terenie Zagrożenie korupcją Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Wykonywanie...

Więcej

Inspektor weterynaryjny

2023-09-29

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz sporadycznie praca w terenie Zagrożenie korupcją Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Wykonywanie...

Więcej

Kontroler weterynaryjny

2023-09-28

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku

Miasto: Radomsko

Warunki pracy praca od poniedziałku do piątku w godz. 7-30 - 15:30; praca w siedzibie Inspektoratu; praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach; praca w...

Więcej