Księgowy


2024-03-27


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi


Wieruszów

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Wieruszów
Ogłoszenie o naborze Nr 135640

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,
 • budynek wyposażony jest w urządzenie dźwigowe, dzięki któremu osoba o ograniczonej sprawności ruchowej może dostać się na parterową kondygnację budynku,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Księguje wpłaty, przypisy, odpisy dotyczące wszystkich podatków. Analizuje zapisy księgowe w celu ewidencjonowania wpływów i należności wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji dotyczącej wszystkich należności podatkowych.
 • Dokonuje rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zwrotów podatku oraz wydaje postanowienia w tym zakresie w celu terminowej realizacji nadpłat/zwrotów podatku.
 • Analizuje nadpłaty podatkowe i podejmuje czynności zmierzające do ich wyjaśnienia.
 • Realizuje zajęcia wierzytelności i zawiadamia organy egzekucyjne.
 • Zawiadamia organy egzekucyjne o zmianach w zakresie należności objętych tytułem wykonawczym w celu aktualizacji i potwierdzenia stanu zaległości objętej tytułem wykonawczym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości oraz ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność ustalania priorytetów zadań
 • Biegła obsługa komputera
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów
 • Samodzielność
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Komunikatywność i umiejętność przekazywania informacji

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Księgowy / Księgowa

2024-04-16

Firma: Praca.pl Sp. z o.o.

Miasto: Łódź

Zakres obowiązków: Rozliczenia miesiąca finansowego firmy; Sporządzanie sprawozdań oraz raportów finansowych; Wystawianie deklaracji PT, CIT, VAT; Księgowanie poleceń księgowania i...

Więcej

Księgowy - operator

2024-04-16

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Miasto: Skierniewice

Prowadzenie ewidencji podatkowych i rachunkowych Wymagania konieczne: Zawód: Księgowy Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, ekonomiczne Wymagania inne: DOŚWIADCZENIE

Więcej

Księgowy

2024-04-16

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Miasto: Skierniewice

Dekretowanie,księgowanie, analiza dokumentacji, rolziczanie, sporządzanie raportów Wymagania konieczne: Zawód: Księgowy Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne...

Więcej