Praca: Księgowy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
Ogłoszenie o naborze Nr 98656

Warunki pracy

 Praca biurowo-administracyjna w pomieszczeniach na parterze budynku, brak dostosowania budynku i toalet dla osób niepełnosprawnych ( 2 stopnie, brak windy).

Zakres zadań

 • organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w celu zapewnienia: - właściwego przebiegu operacji gospodarczych; · opracowywanie planów finansowych, · sporządzanie harmonogramu wydatków budżetowych. · sporządzanie prognoz wydatków budżetowych i zapotrzebowania na środki budżetowe . · prowadzenie i koordynowanie księgowości oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej i budżetowej w celu zapewnienia: - terminowego przekazywania rzetelnych informacji dot. wykonania wydatków i dochodów; - prawidłowego i terminowego dokonywania rozliczeń finansowych (m.in. podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy); - udzielanie wyjaśnień komórkom kontroli wewnętrznej i organom kontroli zewnętrznej; · realizowanie zadań z zakresu rachunkowości w celu prawidłowego ewidencjonowania i rozliczenia wydatkowanych środków budżetowych, · realizowanie naliczeń wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, · wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w systemie bankowości elektronicznej, w celu realizacji zobowiązań wynikających z planu budżetu lub planu finansowego. · akceptowanie pod względem finansowym i podpisywanie wspólnie z kierownikiem jednostki umów zawieranych przez Inspektorat, · prowadzenie gospodarki kasowej w celu zapewnienia przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych, · sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych. - prowadzenie spraw kadrowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie •Wykształcenie: średnie - spełnia jeden z poniższych warunków:
•ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
•ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego •Doświadczenie zawodowe : min. 3 lata w księgowości
•Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, o ubezpieczeniach społecznych, prawa pracy oraz prawo zamówień publicznych
•Umiejętność interpretacji przepisów prawnych, ustaw i rozporządzeń
•Umiejętność analitycznego myślenia i łatwość pisemnego formułowania wniosków
•Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych oraz finansowo-księgowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  łódzkie / Skierniewice
  • Warunki pracy czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

  • Dodane: 2022-05-18

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  łódzkie / Łódź
  • Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)...

  • Dodane: 2022-05-18

  Komenda Miejska Policji w Łodzi

  łódzkie / Łódź
  • Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze - brak windy. Zakres zadań prowadzi rejestry korespondencji wpływającej do...

  • Dodane: 2022-05-18

  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

  łódzkie / Łódź
  • Warunki pracy praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne,...

  • Dodane: 2022-05-18