Praca: Laborant


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116171

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca w terenie;


-        praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych


- wyjazdy służbowe


- nietypowe godziny pracy


- praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komuniatywności oraz sprawności ruchowej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      budynek i pomieszczenia budynku niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


W trakcie pracy w terenie warunki nie są dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • Pobiera próbki, wykonuje badania i pomiary w terenie: wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza atmosferycznego oraz wykonuje pomiary hałasu
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym
 • Pełni gotowość na wypadek wystąpienia awarii ekologicznej
 • Prowadzi samochody osobowe
 • Bierze udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne
 • Pełni określone funkcje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie chemiczne lub inne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzeń z zakresu badań określonych komponentów środowiska
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ