Praca: Legalizator


Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Legalizator
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
Ogłoszenie o naborze Nr 100307

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca przy komputerze,
-delegacje służbowe

Zakres zadań

 • sprawdza przyrządy pomiarowe w celu określenia ich parametrów metrologicznych
 • sporządza dokumentację wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzji
 • pracuje z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych
 • przeprowadza kontrolę przedsiębiorców i użytkowników przyrządów pomiarowych w ramach sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo o miarach
 • realizuje zadania techniczno-administracyjne, w tym prowadzi rejestr zgłoszeń i spraw obsługi interesanta

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa wiedza techniczna oraz teoretyczna z zakresu metrologii oraz zasad działania urządzeń pomiarowych
 • podstawowa znajomość pracy przy komputerze ( środowisko WINDOWS, pakiet OFFICE)
 • znajomość ustawy Prawo o miarach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość podstawowych aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie administracji
 • rzetelność, odpowiedzialność, dokładność
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji z klientem
 • odporność na stres
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ