Mistrz montażu


2024-03-22


WIELTON S.A.


Wieluń

Wielton S.A. jest największym w Polsce producentem naczep, przyczep oraz zabudów na samochody ciężarowe, znajduje się też w czołówce branży w Europie i na świecie. Jesteśmy pionierem pod względem wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w produkcji i rozwijamy własną myśl technologiczną. Obecnie w centrum produkcyjnym w Wieluniu pracuje blisko 2000 osób. Każdy z nas ma za sobą własną drogę: różnimy się wiekiem, poglądami i doświadczeniem. Ale sprowadziło nas tu wspólne marzenie, by pracować w stabilnej firmie, wśród kolegów, gdzie każdy lubi to, co robi.

Chcesz widzieć swój wpływ i realizować złożone projekty o dużej wartości dla biznesu?
Dołącz do nas jako:

Mistrz montażu
Miejsce pracy: Wieluń
OPIS STANOWISKA:
 • zapewnienie terminowej realizacji planu produkcyjnego,
 • odpowiedzialność za jakość produkowanych wyrobów,
 • współpraca z działami wsparcia oraz innymi wydziałami produkcyjnymi
 • organizacja pracy podległych pracowników
 • nadzór nad przestrzeganiem ustalonych zasad oraz przepisów BHP,
 • rozwój kompetencji podległych pracowników
 • stałe doskonalenie obszaru produkcyjnego,
 • praca w systemie 2/3 zmianowym.
Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie min. średnie, zasadnicze zawodowe z kierunku technicznego lub ekwiwalent w stażu,
 • umiejętność pracy z rysunkiem technicznym,
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 • odpowiedzialna postawa oraz obowiązkowość,
 • systematyczność, zaangażowanie, elastyczność,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu ludźmi.
NASZA OFERTA:

W Grupie Wielton dbamy o przyjazną kulturę i dobre warunki zatrudnienia. Doceniamy współpracę i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Naszym pracownikom zapewniamy m.in.:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, system premiowy i inne dodatki,
 • dofinansowanie obiadów w stołówce firmowej,
 • pakiety medyczne oraz sportowe,
 • transport pracowniczy,
 • praca w zespole specjalistów dbających o przyjazną atmosferę pracy,
 • wsparcie przełożonego oraz doświadczonych Instruktorów przy wdrożeniu na nowe stanowisko oraz opanowanie nowych obowiązków,
 • codzienne wyzwania w dynamicznym środowisku i szybki rozwój zawodowy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwijania umiejętności aktywny udział w ciekawych projektach z różnych obszarów,
 • możliwość rozwoju kompetencji technicznych oraz miękkich.
Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).


Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Mistrz Wydziału Montażu

2024-04-15

Firma: WIELTON S.A.

Miasto: Wieluń

OPIS STANOWISKA: zapewnienie terminowej realizacji planu produkcyjnego, odpowiedzialność za jakość produkowanych wyrobów, współpraca z działami wsparcia oraz innymi wydziałami produkcyjnymi...

Więcej