Praca: Młodszy archiwista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 98730

Warunki pracy

 czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy pracy, klient, kilka razy w roku: Archiwum Państwowe.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w ŁUW w Łodzi
 • przyjmowania do Archiwum Zakładowego wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji wytworzonej przez ŁUW
 • wydawanie uwierzytelnionych kserokopii, odpisów, wypisów przechowywanych dokumentów, w tym zaświadczeń sporządzonych na ich podstawie, dla klientów z byłych przedsiębiorstw państwowych
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • opracowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
 • archiwizowanie składów chronologicznych i spraw elektronicznych w systemie EZD
 • prowadzenie kwerend archiwalnych
 • udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji pracownikom ŁUW w Łodzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie szkoła policealna z tytułem technik archiwista lub kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia lub kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

  łódzkie / Tomaszów Mazowiecki
  • nauka kompletowania dokumentów wg rzeczowego wykazu akt, nauka szycia teczek z przygotowaniem do przechowywania Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Uprawnienia:...

  • Dodane: 2022-04-29