Praca: Młodszy asystent


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 100286

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piatku w godz. 7.30-15.30 (sporadyczna możliwość wystąpienia pracy w soboty, niedziele i święta)

 • Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka) oraz sprzet laboratoryjny

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • występowanie uciążliwych/szkodliwych/niebezpiecznych warunków pracy - kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym i odczynnikami chemicznymi

 • wysiłek fizyczny

 • kontakt z klientem

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze w budynku, w którym występują bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind/podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety). Wystepuje konieczność przemieszczania się schodami.

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Wykonuje badania laboratoryjne w Pracowni
 • Nadzoruje i prowadzi dokumentację dotyczącą wykonywanych badań
 • Nadzoruje i okresowo (terminowo) sprawdza sprzęt
 • Nadzoruje przeprowadzanie badań laboratoryjnych
 • Opracowuje dokumenty dotyczące systemu zarządzania
 • Opracowuje sprawozdania z badań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, biologiczne, biotechnologiczne lub zootechniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość zagadnień z zakresu badań laboratoryjnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi programów komputerowych ( pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ